Ocena brak

BRACTWO PRAWOSŁAWNYCH TEOLOGÓW w POLSCE

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Stowarzyszenie nauk., zał. 1934 w Warszawie w celu
uaktywnienia życia nauk. i rei. w kręgach pol. teologów prawosł.,
istniejące do wybuchu II wojny światowej.

Z wnioskiem o założenie B. wystąpili 1933 absolwenci Studium
Teologii Prawosł. UW, organizujący Koło Absolwentów
Teologii (Krużok Okoncziwszych Studientow Bogosłowow);
1934 Synod Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosł. zatwierdził statut B., akcentujący — oprócz aktywności
nauk. — popieranie prawosławia, pomoc duszpasterzom, wiernym
i sobie nawzajem; członkowie dzielili się na stałych i honor. ;

zarząd mieścił się w Warszawie; B. wydawało (od 1934) czasopismo
teol. — „Wiestnik Bratstwa Prawosławnych Bogosłowow
w Polsze" oraz książki w serii Biblioteka B. (1935-39), organizowało
zjazdy nauk., wykłady i spotkania poświęcone problemom
pol. i świat, prawosławia; wywierało znaczny wpływ na
duchowieństwo i wiernych prawosł. w Polsce.

 

Uczreżdienije Bratstwa Prawosławnych Bogosłowow w Polsze, Wiestnik. Bratstwa Prawosławnych Bogosłowow w Polsze 1 (1934) z. 1, 3-13; Iz żyzni Bratstwa, Wiestnik Bratstwa Prawosławnych Bogosłowow w Polsze 1 (1934) - - 5 (1938) passim.

Podobne prace

Do góry