Ocena brak

BRACIA WORKOWI, bracia pokutnicy Chrystusa, fratres saccati, saccophori (nazwa popularna od kształtu i jakości szaty zak.), fratres de poenitentia Jesu Christi

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Różnorodne ugrupowania
zak. związane genetycznie z ruchem pokutnym XIII w.
i być może również z begardami ( -> beginki i begardzi).

Opierali się przeważnie na regule św. Augustyna (-> Augustyna
reguła), choć były także ugrupowania franciszkańskie (np.
grupa Rajmunda z Athenulphe); praktykowali surowe formy
pokuty.

Najwcześniej ukonstytuowali się w Hiszpanii (Saragossa
— XII w., Walencja — 1251); ugrupowania b.w. usankcjonował
1251 pap. Innocenty IV. Rozszerzyli się na kraje niem.,
Francję, Anglię (pod nazwą -boni homines przetrwali do czasów
reformacji). Grupy augustiańskie wskutek dążeń zjednoczeniowych
w obrębie zakonu augustianów zostały przez pap.
Aleksandra IV włączone 1256 do augustianów-eremitów (I);

grupy franciszkańskie utraciły klasztory na rzecz franciszkańskich
zak. żebrzących; tylko nieliczne klasztory b.w. dzięki
przywilejom pap. czasowo utrzymały samoistność.

 

Heimbucher I 570-571 ; M. Giacomozzi. L'ordine della penitenza di Gesù Cristo, R 1962; A. Zumkeller, LThK IX 204-205.

Podobne prace

Do góry