Ocena brak

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Laickie zgromadzenie III zakonu św.
Franciszka z Asyżu.

Założeni 1861 w Akwizgranie przez ks. Johannesa Hovera
(1816-64), trudnią się wychowaniem osieroconej i zaniedbanej
młodzieży męskiej. W założeniu zgrom, uczestniczyła Franciska
Schervier (1819-76), która 1845 założyła ubogie — siostry
św. Franciszka. Höver wraz z 4 towarzyszami zawiązał zgrom.,
którego statut zatwierdził ordynariusz koloński kard. J. Geissel;

1910 zgrom, otrzymało aprobatę Stolicy Apost.; cechuje je duchowość
wspólna z zakonem franciszkańskim, do którego 1907
zostało agregowane; po śmierci założyciela (1864) liczyło 26
braci. W 1866 grupa b.u. udała się do Stanów Zjednoczonych.

Na skutek antyzak. ustaw wydanych w czasie — Kulturkampfu
1876-77 przenieśli dom macierzysty do Bleyerheide (Holandia);
1888 wrócili do Niemiec; 1934 zgrom, liczyło 315 braci; 1938
dokonano podziału na prowincje: niem., hol., belg., amer, i brazylijską
(kilku braci od 1931 pracowało w Japonii);

1973 zgrom,
liczyło 182 braci pracujących w 17 domach; prowadzą szkoły
i internaty, w których niezamożni chłopcy oprócz kat. wychowania
zdobywają wykształcenie ogólne i techniczne. Dom gen.
znajduje się w Bleyerheide.

 

J. Wagels, Johannes Höver und seine Stiftung, Aa 1896; H.C. Wendlant, Johannes Höver un sein Werk, B 1925; H. Schiffers, Johannes Höver, Fr 1930; Heimbucher II 18-19; A. Tittbach, LThK II 530; AnPont 1974.

Do góry