Ocena brak

BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Laickie zgromadzenie franc, którego
celem jest wychowywanie w duchu chrzęść i nauczanie dzieci,
zwł. niewidomych i głuchoniemych.

W 1816 ks. Gabriel Deshayes (1767-1842) założył w Auray
(Bretania) zgrom, zbliżone pod względem celu i duchowości do
braci szkolnych; podobieństwo celów doprowadziło 1817 do
połączenia z analogicznym zgromadzeniem zał. w Saint-Brieuc
(Bretania) przez J.M.R. Lamennais (1780-1860);

1821 nastąpił
jednak podział na 2 odłamy : braci z Ploërmel (nazwa od macierzystego
domu zgrom.) i braci od Ducha Świętego (analogia do
zgrom, szkolnego zał. 1705 przez Ludwika Grignion de Montfort),
mających dom macierzysty pod wezw. św. Gabriela (stąd
obecna nazwa) w Saint-Laurent-sur-Sèvre (Wandea);

1835
Deshayes zreorganizował zgrom., nadając mu konstytucje,
określając nazwę i cel; 1910 otrzymało ono od pap. Piusa X
czasową, a 1923 od pap. Piusa XI ostateczną aprobatę kościelną.

Po beatyfikacji Ludwika Grignion de Montfort (1888) zgrom,
zaczęło przypisywać mu, niezgodnie z prawdą, swoje założenie.
B. św. G. łączą oddanie się Bogu w życiu wspólnym z nauczaniem
i wychowywaniem dzieci, zwł. ubogich i chorych.

Zgromadzenie
rozwinęło się poza Francją w Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech,
Kanadzie, Etiopii, Brazylii, Egipcie i Indiach, a także na
terenach misyjnych. W 1950 posiadało w 5 prow. 155 placówek
i ok. 1300 członków; 1971 liczyło 282 domy i 1778 członków;
dom gen. znajduje się w Rzymie.

 

F. Leveau, Gabriel Deshayes, apôtre de la Bretagne, Vannes 18862 ; A. Blain, Institut des Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel, Poitiers 1897; A. Leveille, L. Collin, Gabriel Deshayes et ses familles religieuses d'après des documents inédits, Bru 1924; F. Chupin, Gabriel Deshayes, fondateur des Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel, Pontchâteau 1929.

Podobne prace

Do góry