Ocena brak

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Laickie zgromadzenie
bezhabitowe.

Założeni 1883 w Zakroczymiu (na Mazowszu) w celu opieki
i kształcenia młodzieży męskiej. Jest pierwszym męskim zgrom,
bezhabitowym zał. przez H. Koźmińskiego, który przełożonym
gen. mianował Franciszka Dublasiewicza; 1893 podzieliło się
na 2 odłamy: b.s.M.N. pod kierownictwem Franciszka Syski,
poświęcających się opiece nad młodzieżą wiejską, i braci synów
MB Bolesnej (-> doloryści);

do 1907 zgrom, składało się z 2 kategorii
członków: żyjących wspólnie (1906 — 326 braci) i zjednoczonych
— nie związanych ścisłą więzią wspólnotową (1906 -
304 braci); składali przyrzeczenia lub śluby proste zachowania
3 rad ewangelicznych (ubóstwa, posłuszeństwa, czystości);

1910 zgrom, otrzymało dekret pochwalny. W 1920-39 b.s.M.N. prowadzili
szkoły zawodowo-rzemieślnicze i zakłady usługowe (krawiectwo,
szewstwo, piekarnictwo); po II wojnie światowej zgrom,
przeżyło kryzys z powodu spadku liczby powołań; 1973 liczyło
45 członków oraz 5 domów; dom gen. w Nowym Mieście n. Pilicą.

 

Archiwum Zgromadzenia Slug Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście n.
Pilicą, rps Historia Zgromadzenia [...] 1883-1933; J. Bar, Polskie zakony, PK 4 (1961) 58; H. Koźmiński, Listy do władz kościelnych zakonnych i diecezjalnych, NP 28 (1968) 17,76; M. Werner, O. Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916. Pz 1972, 329,372; AnPont 1973.

Podobne prace

Do góry