Ocena brak

BRACIA

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Popularna lub oficjalna nazwa członków niektórych
zakonów, zgromadzeń zakonnych łub in. wspólnot religijnych,
utworzona w XTII w. wraz z formowaniem się zakonów
— żebrzących.

Członkowie tych zakonów, prowadząc czynne
życie apost. wg idei ewang., starali się być „braćmi" ludzi,
wśród których żyli, w odróżnieniu od izolujących się mnichów
dawnych zakonów.

Nazwę b. stosuje się obecnie niejednoznacznie, określając
nią:

° zakonników nie przyjmujących święceń kapł. we
wspólnotach zak. o 2 kategoriach członków ( -» konwersi) ;

° członków laickich wspólnot zak., np. bracia św. Józefa,
bracia miłosierdzia (—-bonifratrzy), — bracia misjonarze kresowi,
— bracia samarytanie św. Franciszka z Asyżu, — bracia
Serca Jezusowego, — bracia słudzy Maryi Niepokalanej, —
bracia szewcy i bracia krawcy, — bracia szkolni, — bracia ubodzy
św. Franciszka, — mali bracia Jezusa;

° członków niektórych
średniow. i obecnie istniejących wspólnot zak. niezależnie
od kategorii członków, np. bracia mniejsi (— franciszkanie),
— bracia mostowi, bracia najmniejsi (— minimici), — bracia
miłości chrześcijańskiej od św. Hipolita, — bracia szpitalni
Najświętszej Panny, — bracia workowi, — bracia wspólnego
życia;

° członków heterodoksyjnych wspólnot średniow.
i obecnie istniejących, np. — bracia czescy, — bracia polscy,
bracia wolnego ducha (—bracia i siostry wolnego ducha),
a także w czasach najnowszych nazwa wyznawców wspólnot
chrzęść pozakat. (— bracia odłączeni).

Podobne prace

Do góry