Ocena brak

BPSK (Binary Pbase Shift Keying)

Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013

BPSK (Binary Pbase Shift Keying) - najprostsza wersja modulacji fazy PM dla sygnałów cyfrowych z kluczowaniem fazy PSK, w której przy stałych amplitudzie i częstotliwości sygnału nośnego istnieją jedynie dwa stany znamienne fazy-odwzorowujące odpowiednio wartości binarne „zera" lub „jedynki" sygnału wejściowego. Obydwa stany charakterystyczne uzyskuje się przez przesunięcie fazy sygnału nośnego o 180°. Wynoszą one odpowiednio 0° i 180°, bądź niekiedy 45° i 225° - w zależności od wartości sygnału modulującego.

Podobne prace

Do góry