Ocena brak

BOŻEK ARKADIUSZ, Arka Bożek

Autor /ktos Dodano /27.06.2012

ur. 21 I 1899 w Markowicach
(k. Raciborza), zm. 28 XI 1954 tamże, Działacz lud.
i kat. na Śląsku Opolskim.

Brał udział w powstaniach śląskich, był delegatem Górnośląskiej
Komisji Mieszanej (1920), wieloletnim działaczem -»
Związku Polaków w Niemczech (członek Rady Naczelnej i wiceprezes
Dzielnicy I tegoż Związku); 1934-35 wraz z ks. B.
Domańskim nie dopuścił do rozbicia jedności ideowo-organizacyjnej
Związku Polaków w Niemczech; 1938 wydalony ze
Śląska Opolskiego przedostał się do Polski;

w czasie II wojny
świat, jako członek Rady Nar. Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
zabiegał o odzyskanie pol. Ziem Zach.; po powrocie do
Polski był posłem do Krajowej Rady Nar. (1945-47) i Sejmu
Ustawodawczego (1947-52), wicewojewodą śląsko-dąbrowskim
(1945-50);

pisał liczne artykuły do gazet: „Nowiny Codzienne",
Gazeta Olsztyńska", „Polak w Niemczech", „Katolik" i in.
oraz broszury: Co chłopa boli na Śląsku Opolskim (Op 1930),
Po 15 lipca 1935 (Op 1937); pośmiertnie wydano jego Pamiętniki
(Ka 1957); B. oddał nieocenione usługi w walce o polskość ziem
pod panowaniem niem. ; religię kat. traktował jako nieodłączny
element polskości.

 

Arch. Akt Nowych Wwa, Ambasada RP w Berlinie sygn. 2055, MSZ sygn. 10534; S. Kolbuszewski, Z teki pośmiertnej Arki B., Kwartalnik Opolski 1 (1958) 101-106; R. Hajduk, Arka B., Ka 1963, 19732 ; W. Dobrzycki, Z dziejów walk o Ziemie Zachodnie i Północne, Wwa 1967, 189-191 ; Przywódcy ruchu ludowego, Wwa 1968, 43-63; Encyklopedia, która się nie ukazała, Ka 1970, 139, 141, 243; W. Wrzesiński, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-39, Pz 1970 (passim); H. Lehr, E.J. Osmańczyk, Polacy spod znaku Rodła, Wwa 1972 (passim); R. Hajduk, Nieznane wystąpienia Arki B. i „Kolo Ślązaków" w Wielkiej Brytanii, Studia Śląskie 23 (1973) 237-265.

Podobne prace

Do góry