Ocena brak

BOVDER, Boverio, Bowery GIOVANNI BATTISTA OFMCap

Autor /ktos Dodano /27.06.2012

Imię zak. Zachariasz, ur. 1568 w Saluzzo (Piemont), zm. 31 III
1638 w Genui, Teolog polem., historiograf zakonu.

Studiował filologię klasyczną i prawo, z którego ok. 1 5 9 0
uzyskał doktorat; 1590 wstąpił do zakonu w Alessandru k. Genui;
ok. 1596 przyjął święcenia kapł.;

1601-03 prowadził wśród
sprotestantyzowanych mieszkańców Piemontu i Sabaudii akcję rekatolizacyjną; 1618-22 wykładał teologię w studium zak. w
Lyonie; 1622-25 był definitorem prow.; 1623 na dworze król.
w Madrycie usiłował skłonić do przejścia na katolicyzm następcę
tronu ang., późniejszego Karola I, starającego się o rękę
infantki Marii;

w tym celu przygotował dzieło polem. Orthodoxa
consultano de verae fidei ratione et religionis amplectendae
[...] ad Carolum Waliae principem [...] in suo Hispanias adventu
(Ma 1623, R 16352); 1624 z polecenia Kongr. Rozkrzewiania Wiary zorganizował w Rzymie specjalistyczne kursy z zakresu
teologii polem.;

1625-26 towarzyszył jako teolog i doradca kard.
F. Barberiniemu w jego misji franc, i hiszp.; 1633-38 pełnił
urząd definitora gen. zakonu; dla celów polem, napisał Demonstrationes
symbolorum verae et falsae religionis adversus praecipuos
et vigentes cathollcae religionis hostes (I-II, Ly 1617, R16992),
gdzie ustosunkował się do głównych zarzutów stawianych przez
teologów protest.;

w najważniejszym dziele, zleconym B. 1627
przez gen. kapitułę zakonu, Annallum seu sacrarum historiarum
Ordinis Minorum sancti Francisci qui capuccini nuncupantur (I-II,
Ly 1632-1639), przedstawił na podstawie źródeł dzieje zakonu
od powstania (1525) do 1612;

wartość dzieła osłabia jednak brak
krytycyzmu i akcenty apologetyczne. Annales były tłum. na język
wł. (T 1641), hiszp. (Ma 1644), niem. (Kö 1664-66), franc.
(P 1675-77); pol. przekład Ch. Mysłowskiego OFMCap wydano
częściowo pt. Roczne dzieje Zakonu Braci Mniejszych świętego
Franciszka kapucynów (I, Wwa 1780,1790).

 

E. d'Alençon, DThC II 1119-1121; Cuthbert of Brighton, The Capuchins, Lo 1928, II 431-434; A. Teetaert, DHGE X 291-294; A. von Schaching, Die Schrift des pater Zacharias B. ordinis capuccinorum „Orthodoxa consultano de verae /idei ratione et religionis amplectendae" an Prinz Kart von England, Eh 1937;HGOFM I-III (passim); LexCap 1851-1852; Vittorio da Ceva, Padre Zacharia B. teologo ed annalista, Italia francescana 24(1949) 133-141; Melchior a Pobladura, De prima versione italica ..Annalium" Zachariae B. Salutiensis hucusque ineditae, CF 25 (1955) 305-312; tenże. De cooperatoribus in compositione „Annallum" Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, CF 26 (1956) 9-47; Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali, R 1972, 62.

Podobne prace

Do góry