Ocena brak

BOURRILLY JEAN

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BOURRILLY JEAN , ur. 1 V 1911 w Marsylii, zm. 27 XI 1971
w Paryżu, franc. tłumacz i historyk literatury polskiej. Z wykształcenia
anglista (studia w Ecole Normale Superieure, lektorat w Cambridge),
zetknął się z językiem pol. w czasie II wojny świat, w obozie jenieckim, w którym przebywał 1940-45
razem z oficerami polskimi. Pod kier. J. Fabre'a przygotował
rozprawę doktorską o J. Słowackim. W1946-59 przebywał
z przerwami w Polsce, m.in. jako dyrektor krak. ośrodka
Instytutu Franc., a później radca kult. Ambasady Francuskiej.
Od 1961 prof. języka i literatury pol. na uniw. w Paryżu. Poza
monografią La jeunesse de Jules Słowacki (1809-1933) (1960)
poświęcił liteaturze pol. studia dot. epoki romantyzmu i rozdziały
w opracowaniach encyklopedycznych. Przede wszystkim
jednak dokonał wiernych i poet. przekładów (w niewielkiej
tylko części wyd. za jego życia) utworów: J. Kochanowskiego
(Satyr wyd. 1976, Treny, Odprawa posłów greckich,
Muza, fraszki i pieśni), M. Sępa Szarzyńskiego (poezje), A.
Mickiewicza. (III cz. Dziadów, sonety, ballady, ks. I Pana
Tadeusza), J. Słowackiego (Anhelli - wyd. bibliofilskie 1957,
Balladyna, Kordian, Lilia Weneda, Mazepa, Podróż z Neapolu
do Ziemi Świętej, Król-Duęh, Listy do matki), Z. Krasińskiego
(Nie-Boska komedia, Irydion), C. Norwida (wiersze z Vade-
-mecum), L. Staffa (wybór wierszy). Nagroda pol. Pen Clubu
(1960).

S. FRYBES J.B., Roczn. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 6 (1971); A.
BARTOSZ J.B., „Odra" 1973 nr 2; Melanges offerts a la memoire
de J.B., „Revue de la litterature comparee" 1976 nr 1/2 (tu. Fabre o B.);
J. LAJARRIGE J.B., „Ruch Lit." 1978 z. 4'5.
Stanisław Frybes

Podobne prace

Do góry