Ocena brak

BORZYMOWSKI MARCIN

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BORZYMOWSKI MARCIN, ur. ok. 1630, data śmierci nie
znana, poeta. Wiadomości o jego życiu są bardzo skąpe.
Pochodził z drobnej szlachty spod Łukowa na Podlasiu. Ojcem
jego był prawdop. Wojciech, malarz, zm. 1662. Marcin miał
dwóch braci; nie wiadomo, gdzie studiował. W 1651 podróżował
morzem z Gdańska do Lubeki, co znalazło oddźwięk
w poemacie —» Morska nawigacja do Lubeka. Dzierżawił wsie
Wilków i Szczecyn na Lubelszczyźnie. Być może służył w rocie
husarskiej i brał udział w bitwie pod Cudnowem 1660 (wg
ustaleń R. Leszczyńskiego). Opuścił Lubelszczyznę w końcu
1665 i odtąd giną po nim ślady.

R. LESZCZYŃSKI M.B. na Lubelszczyźnie, Prace Polonist. 23
(1967).
Roman Pollak

Podobne prace

Do góry