Ocena brak

BORZĘCKA JADWIGA

Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012

Służebnica Boża, ur. 2 II 1863
w Obrębszczyźnie (k. Grodna), zm. 27 IX 1906 w Kętach (k.
Bielska-Białej), córka Celiny, współzał. zmartwychwstanek.

Studiowała w Rzymie języki nowoż. i ł a c ; 1877 odbyła pielgrzymkę
do Lourdes; od 1881 współpracowała z matką przy
tworzeniu zgrom., które 1882 rozpoczęło działalność; oddawała
się w nim pracy wychowawczej i apost. (m.in. 1887 była kie
rowniczką bezpłatnej szkoły zawodowej dla dziewcząt w Rzymie),
zwl. formacji młodych zakonnic, oraz pełniła obowiązki
sekretarki, nast. asystentki przełożonej gen.;

współpracowała
z matką przy fundacji nowych domów, np. 1898 w Częstochowie,
1900 w Warszawie, gdzie ponadto opiekowała się dziewczętami
uczącymi się i pracującymi zawodowo, organizowała
rekolekcje dla inteligencji, prowadziła akcję dobroczynną; towarzyszyła
matce w wizytacji placówek w Bułgarii (1899) i w
Stanach Zjedn. (1902) oraz pomagała przy zakładaniu nowicjatu
w Chicago; 1903-05 pracowała nad dostosowaniem konstytucji
zgrom, do norm kanonicznych.

Jej Listy z Bułgarii opublikowano
w „Gloria resurrectionis" 20(1963) — 26(1967); rysem
zasadniczym duchowości B. było połączenie kontemplacji
z czynną służbą bliźniemu; odznaczała się nabożeństwem do MB,
polegającym na naśladowaniu jej pokory i wdzięczności.

Na polecenie
pap. Piusa XII (8 I 1944) rozpoczęto 1950 proces beatyfikacyjny.

 

T. Kalkstein, Marka Celina B., Wwa 1939, R 1951 3 (passim); tenże, Madre Edvige B., R 1942; Agostino della Vergine, Articoli di prova testimoniale della causa della serva di Dio Edvige B., R 1949; P. Semenenko, Dziennik. Rzeczy polskie i słowiańskie, R 1955; A. Pisarska, Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, R 1960; Teodoro delia Sacra Famiglia, Articoli per il processo apostolico sulle virtù eroiche in ispecie della serva di Dio Edvige B„ R 1965;B. Żukowska (R. Gustaw, bibliogr.), HP I 193-203.

Podobne prace

Do góry