Ocena brak

BORYSOW WIKTOR MAKSYMOWICZ

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BORYSOW WIKTOR MAKSYMOWICZ, ur. 7 VIII 1924
w Homlu, slawista ros., tłumacz literatury polskiej. Studiował
na uniw. w Moskwie, jest konsultantem Zw. Pisarzy Radz.
w sprawach literatury polskiej. W jego oprać, ukazał się
obszerny wybór współcz. prozy pol. (Sowriemiennyje polskije
rasskazy 1969), przełożył utwory m. in. K. Filipowicza, J.
Iwaszkiewicza, J. Parandowskiego (Petrarka, „Inostrannaja
litieratura" 1974), J. Putramenta, A. Rudnickiego, T. Różewicza,
także E. Brylla i S. Grochowiaka. Jest współautorem (z
S.W. Balickim i W. Frołowem) książki Na scenach polskich
i radzieckich, (1977). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury
polskiej" (1970).

Podobne prace

Do góry