Ocena brak

BORTNOWSKI WŁADYSŁAW (1891-1966) - generał

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Polski oficer, żołnierz LegionówPolskich od 1914 r. (ciężko rannyw bitwie pod Łowczówkiem), od li­stopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie pol-sko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym po ukończeniu Ecole Superieure de Guerre w Pary-żu pełnił wiele funkcji sztabowych i dowódczych. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Pomorze". 21 września 1939 r. dostał się do nie­woli niemieckiej i do końca wojny przebywał w obozie VIIA Murnau, który w kwietniu 1945 r. wyzwoliły wojska amerykańskie. Po wojnie wyjechał do Wielkiej Brytanii i stamtąd w 1954 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł 21 listopada 1966 r.

Podobne prace

Do góry