Ocena brak

BORNSTEIN BENEDYKT

Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012

ur. 31 I 1880 w Warszawie, zm.
11 Xl 1948 w Łodzi, Logik i filozof.

W 1915-39 był prof. Wolnej Wszechnicy Pol., a od 1945 UŁ.
Interesował się najpierw teorią poznania, głównie u I. Kanta
(Zasadniczy problemat teorii poznania Kanta, Wwa 1910),
w związku z czym przełożył jego Krytykę praktycznego rozumu
(Wwa 1911) oraz Prolegomena (Wwa 1918, 19282).

Prowadził
też badania z pogranicza filozofii i matematyki (Prolegomena
filozoficzne do geometrii, Wwa 1912). Przedmiotem jego szczególnego
zainteresowania było wprowadzenie metod matematycznych
do metafizyki (Elementy filozofii jako nauki ścisłej, Wwa
1916).

Usiłował stosować zbudowaną przez siebie oryginalną
logikę geometryczną (Architektontka świata I-III, Wwa 1934-36;
Geometrical Logic, Wwa 1939) do uściślenia teorii poznania
(Architektonika zmysłowości i rozsądku, Wwa 1927) i ontologii
(Teoria absolutu, Ł 1948).

Opierając się na analogii świata przestrzeni
i świata myśli, uznał tezy kategorialnej geometrii log.-ontol.
za prawa wszelkiej rzeczywistości, z absolutem na czele.

 

W. Wąsik, Benedykt B., PF 44 (1948) 444-451; N. Łubnicki, FPS 28-29.

Podobne prace

Do góry