Ocena brak

BORKOWSKA ALEKSANDRA

Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012

ur. 1828 w Usarzowie
(k. Opatowa), zm. 24 II 1898 w Warszawie, Literatka i publicystka,
działaczka charytatywna.

Otrzymała staranne wykształcenie; po śmierci męża 1856
osiadła w Warszawie i zajęła się pracą lit., publicystyczną i charytatywną;
w duchu patriotyczno-religijnym redagowała 1861-65
wspólnie z Józefą Śmigielską „Kółko Domowe", 1867-96 „Kronikę
Rodzinną", 1889-98 „Pismo dla Młodzieży i Wieczory Rodzinne";
była zwolenniczką umiarkowanej emancypacji kobiet;
poprzez podnoszenie poziomu ogólnego wykształcenia i przygotowania
kobiet do pracy gosp. dbała o podniesienie kultury nar. ;

podobne idee głosiła w swych powieściach i opowiadaniach dla
młodzieży i dorosłych, ukazując mor. wzorce Polaków zaangażowanych
w życiu Kościoła; popularność zyskały jej Obrazki
z życia świętobliwych i bogobojnych Polaków i Polek ofiarowane
młodemu wiekowi (Wwa 1859, 18632);

opracowywała też książeczki
do nabożeństwa; po powstaniu 1863 niosła pomoc rodzinom
poległych, więźniów i zesłańców; dzięki artykułom i inicjatywie
B. powstało w Warszawie wiele zakładów opiekuńczych.

 

H. Cichowski, PSB II 327-328; Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce, Wwa 1938, 62-75; K. Lutyńska, Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego w latach 1860-1880, Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych 7(1956) 289-329.

Podobne prace

Do góry