Ocena brak

BORDOWICZ MACIEJ ZENON

Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012

BORDOWICZ MACIEJ ZENON, ur. 16 IX 1941 w Mińsku Mazowieckim, dramatopisarz, poeta, prozaik, reżyser i aktor. Ukończył PWST w Warszawie, współpracował z wieloma teatrami, m. in. w Łodzi i Warszawie. Współtwórca grupy lit. Orientacja Poetycka Hybrydy. W twórczości poet. B. napięta wyobraźnia i wyszukana metaforyka służą czystej ekspresji, bądź organizują skomplikowane konstrukcje pojęciowe, współcz. transpozycje tematów, mitów, symboli utrwalonych w eur. i pol. literaturze (tomy: Galaad 1962, Wstęp do święta 1965, Wielki Tydzień 1967, Sezon po mnie 1979). Na przykładzie konkretnych ludzkich biografii, wpisanych w nar. historię i współczesność, ukazuje B. bezsiłę człowieka, który w sytuacji uzależnienia od relacji międzyludzkich, okrutnych praw historii, polityki, wojny, naturalnych praw biologii i psychiki, wybiera ciągłą walkę jako sposób życia; dramaty: Idący o poranku (1964, wyst. 1965), druk. w „Dialogu" - Jam session (1965 i wyst. t.r.), Psalmy (1965 i wyst. t.r.), Non stop (1968, wyst. 1969), Znajdź kilka szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki (1971), Specjalność zakładu (1976); powieści neonaturalist. i neoekspresjonist.: Orkiestranty (1974), Longplay (1977), Święto na zapas (1982); powieści kryminalne; słuchowiska, scenariusze telewizyjne, libretta do widowisk muzycznych. Przekłady na: niem., ang., francuski.

J. KŁOSSOWICZ B. - turpista czy realista?,Dialog" 1969 nr 5; S. BARDIJEWSKA B.: ku poetyckiemu realizmowi,Dialog" 1980 nr 11.

Podobne prace

Do góry