Ocena brak

BORDELUMICI, Bordelumsche Rotte

Autor /Radowit Dodano /26.06.2012

Ruch sekciarski
o podłożu pietystycznym (->- pietyzm), którego ośrodkiem od
1737 było miasto Bordelum (pn. Szlezwik).

Organizatorami ruchu byli kandydat teologii protest. Dawid
Andreas Bahr oraz kaznodzieja Franz Barsvenius, popierany
przez pastora Bordelum; sekta odrzucała Kościół widzialny,
głosiła wspólnotę dóbr oraz liberalizm seksualny; edyktem z 11
VI 1739 król Danii Chrystian VI zabronił b. działalności, a przywódców
aresztował.

 

H. Bornkamm, Mystik, Spiritualismus und die Anfange des Pietismus, Gie 1926; T. Matthiesen, Erweckung und Separatismus in Nordfriesland, Kiel 1927; M. Schmidt, RGG I ¡366; LKS I 211; K. Algermissen, LThK II 606-607.

Podobne prace

Do góry