Ocena brak

BOOTH WILLIAM

Autor /Radowit Dodano /26.06.2012

ur. 10 IV 1829 w Nottingham (Anglia),
zm. 20 VIII 1912 w Londynie, Działacz rel.-społ., założyciel
Armii Zbawienia.

Był anglikaninem; po złożeniu 1849 ślubu, że stanie się gorliwym
naśladowcą Chrystusa, i wstąpieniu 1854 do metodystów,
apostołował wśród najuboższych; otrzymawszy 1858 ordynację
kazn., bez oficjalnego jednak pozwolenia na głoszenie
kazań, opuścił metodystów i działał 1861-65 jako wędrowny kaznodzieja
wśród upadłych moralnie; 1865 utworzył East London
Mission i organizował w Londynie nabożeństwa w przygodnych,
od 1868 w stałych, pomieszczeniach;

po rozszerzeniu się organizacji
poza granice Londynu przekształcił ją 1869 w Christian
Mission, której 1870 ogłosił się superintendentem; 1878 utworzył
z niej Armię Zbawienia i do końca życia był jej generałem.

Odbył liczne podróże w celu propagowania swej wspólnoty; 1886
do Francji, Stanów Zjedn. i Kanady, 1887 do Danii, Holandii
i Szwecji, wielokrotnie do Niemiec, 1901 do Włoch, 1905 do
Australii.

Dzieło B. In Darkest England and the Way Out (Lo
1899) zdobyło wielki rozgłos i przyniosło poparcie finansowe
dla jego działalności społ. ; po śmierci przyznano B. liczne odznaczenia
państw, (m.in. cesarza niem.) oraz organizacji społecznych.
Bibliografię pism B. opublikował M. Gruner.

 

H. Begbie, The Life of William B. I-II, Lo 1920.19252 ; tenże, DNB (1912-21) 50-52; J. Ervine, Good's Soldier, William B. I-II, Lo 1934; M.L. Carpenter, William B., Lo 1944; M. Gruner, Revolutionäres Christentum I-II, B 1952-54 (bibliogr.); H.C. Steele, I Was a Stranger. The Faith of William B. Founder of the Salvation Army, Lo 1954 (bibliogr.); K. Keinath, Freikirchen und Sekten, KonKun 768-775.

Podobne prace

Do góry