Ocena brak

BOLJNGBROKE HENRY JOHN

Autor /Radowit Dodano /26.06.2012

ur. 10 X 1678 w Battersca
(Londyn), zm. 12 XII 1751 w Londynie, Polityk i filozof.

Ukończył 1700 kolegium w Eton; wkrótce został członkiem
parlamentu ang., reprezentując stronnictwo -Morysów; 1704-
-08 był ministrem wojny, od 1710 ministrem spraw zagr.;
oskarżony 1715 o zdradę stanu, wyemigrował do Francji, gdzie
przebywał do 1723.

Zajmował się głównie teorią poznania
(nawiązywał do J. Locke'a) i religią, reprezentując radykalny
i antychrześc. kierunek angielskiego -> deizmu; religię uważał
za konieczny i pożyteczny dla państwa środek hamowania
ludzkich egoizmów; prawo do wolności rei. przyznawał tylko
wyższym klasom społecznym. Dzieła B. wydał P. Mallet 77ie
Philosophical Works of[...] B. (I-V, Lo 1754, Hil 1968).

 

A. Hassall, Life of Viscount B., Lo 1888, Ox 1915-; W.S. Sichel, B. and
His Times I-II, Lo 1901-02; P. Baratier, Lord B. Ses écrits politiques, Trévoux 1939; G.H. Nadel, New Light on B. ..Letters on History", JHI 23 (1962) 550-557.

Podobne prace

Do góry