Ocena brak

BOLESNA MATKA BOŻA

Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012

Tytuł kultowy nadawany
Matce Bożej w celu podkreślenia jej -» cierpień duchowych
i fiz., mających ścisły związek z misją zbawczą Jezusa Chrystusa
(-> Współodkupicielka).

W nawiązaniu do bolesnych dla
Maryi zdarzeń z życia Jezusa rozwinął się kult, ikonografia oraz
bractwa i zgrom, poświęcone uczczeniu tej tajemnicy.

Podobne prace

Do góry