Ocena brak

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld, ur. 5IV
1877 w Przemyślu, zm. 10 X 1965 w Łodzi, historyk literatury
i krytyk. W 1894-1903 studiował na UJ początkowo filologię
słow., później medycynę. Nauczyciel w szkołach średnich,
1910-14 współpracownik wielu czasopism lit. („Krytyka",
Prawda", „Sfinks", „Tygodnik Ilustr."), 1915-18 współred.
tygodnika „Polen", wyd. przez NKN w Wiedniu. Od 1919
wykładowca Wolnej Wszechnicy Pol., od 1926 prof. filii
Wszechnicy w Łodzi, 1945-48 prof. UŁ (kierownik katedry
literatury pol.), od 1946 czł. ŁTN, działacz ZNP i Tow. Lit. im. A.
Mickiewicza. Badacz literatury romant., ogłosił m. in. prace:
Andrzej Towiański i towianizm (1908), Polska myśl mesjanistyczna
(1910) oraz Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich
(1949), Słownictwo Juliusza Słowackiego (1956) i W sferze
wyobraźni poetyckiej Słowackiego. Główne motywy obrazowania
(1960); ponadto popularne wydania pisarzy staropol.
iromant. (m. in. Pisma wybrane Towiańskiego 1920).

K. KUPISZ Wspomnienie o prof. A.B., „Tyg. Powsz." 1967 nr 7; J.
KRZYŻANOWSKI Dwaj przemyscy bracia poloniści, w: Z dziejów
tiLtury i literatury ziemi przemyskiej (zbiór.), t. 2, Przemyśl 1973.
Rafał Leszczyński

Podobne prace

Do góry