Ocena brak

Ból ucha

Autor /karanga Dodano /25.11.2013

Ból ucha może być pochodzenia lokalnego, a więc związany z przyczyną leżącą w samym uchu, lub też bywa udzielony z otoczenia.

Do przyczyn lokalnych należą: 1) uraz u-cha i jego skutki, 2) stany zapalne ucha zewnętrznego, jak np. zapalenie rozlane skóry ucha zewnętrznego (otitis ea-.terna diffusa),czyrak przewodu zewnętrznego (furunculus meatus acustici externi) lub półpasiec uszny (herpes zoster oticus), 3) korek woszczynowy (cerumen obturans) lub ciało obce (corpus alienum auriculae externae) zalegające w przewodzie słuchowym zewnętrznym, 4) o-stre zapalenie ucha środkowego lub zaostrzenie przewlekłego procesu zapalnego ucha środkowego, 5) nowotwory ucha.

W codziennej praktyce lekarskiej warto pamiętać, że przewlekłe zapalenie ucha środkowego nie powoduje bólu, co jest argumentem dla wielu chorych, aby nie zgodzić się na propozycje operacyjnego leczenia tych stanów. Ból w uchu zmienionym przewlekłym procesem zapalnym sugeruje: a) zaostrzenie procesu zapalnego, b) powikłania wewnątrzczaszkowe oraz c) proces nowotworowy rozwijający się na podłożu procesu zapalnego. Bóle występujące w ostrym zapaleniu ucha mają na ogół charakter rwący, tętniący, ulegają znacznemu złagodzeniu lub ustępują prawie całkowicie wraz z pojawieniem się wycieku z ucha. Stąd pozornie skuteczne działanie lecznicze olejku kamforowego wkraplanego do bolącego ucha z powodu ostrego zapalenia ucha środkowego. Środek ten powoduje zwykle perforacje błony bębenkowej umożliwiającą odbarczenie jamy bębenkowej z zalegającej wydzieliny patologicznej. Takie działanie ma zwykle opłakane skutki, ponieważ pozostawia duże u-bytki w błonie bębenkowej, nie mające tendencji do zamknięcia się, w przeciwieństwie do nacięć powstałych na drodze paracente-zy, czyli nacięcia błony bębenkowej odpowiednim nożykiem usznym.

Ból ucha może być także udzielony z o-toczenia, wówczas zależy on od zmian chorobowych w jamie ustnej, gardle, krtani, a także w obrębie twarzy i na szyi, na podstawie czaszki oraz w części szyjnej kręgosłupa. Bóle ucha udzielone mogą być wiedzione poprzez:

I. Nerw trójdzielny:

1)    zmiany w nosie i zatokach przynosowych, zwłaszcza takie jak stany zapalne zatok przynosowych, lub też u-cisk silnie skrzywionej przegrody nosowej na małżowinę nosową środkową,

2)    zmiany w nosogardle, jak ostre zapalenia nosogardła, owrzodzenia tej okolicy, stany po adenoidektomii czyli usunięciu operacyjnym wyrośli ade-noidalnych, czy wreszcie przy guzach nosogardła,

3)    zmiany w żuchwie i zębach, w tym próchnica zębów, zmiany przywierz-chołkowe, zatrzymanie zębów trzonowych, nieprawidłowości zgryzu (zespół Costena) oraz zmiany zapalne i zwyrodnieniowe w stawie żuchwowym,

4)    zmiany w obrębie ślinianek 1 ich przewodach wyprowadzających, jak np.: ostre stany zapalne, kamica ślinianek,

5)    nerwoból ze zwoju klinowo-podnie-biennego (neuralgia sphenopallatina).

II.    Nerw j^zykowo-gardłowy S błędny:

1)    zmiany w jamie ustnej i gardle, takie jak np.: ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, ropień okołomigdałkowy, ropień okołogardło-wy i pozEigardłowy, stany po operacyjnym usunięciu migdałków podniebiennych (tonsillectomia),owrzodzenia gruźlicze, kiłowe i nowotworowe jamy ustnej i gardła,

2)    zmiany w obrębie krtani — zapalne i nowotworowe,

3)    zmiany w obrębie języka — zapalne i nowotworowe,

4)    nadmiernie długi wyrostek rylcowo--sutkowaty powodujący ucisk na nerw językowo-gardłowy,

5)    nerwoból nerwu językowo-gardłowe-go.

III.    Drugi i trzeci nerw szyjny (Cs i Cs).

1)    objawy wypadania dysku w części szyjnej kręgosłupa,

2)    zmiany zwyrodnieniowo-zapalne w kręgach szyjnych (spondyloarthrosisceruicalis),

3)    zmiany zwyrodnieniowo-włókniste grup mięśni głębokich okołokręgosłu-powych szyi (myofibrositis cervicalis).

We wszystkich przypadkach bólu ucha pochodzenia miejscowego wskazane jest leczenie otiatryczne, zgodne z wymogami przypadku. W bólach usznych udzielonych konieczne jest każdorazowe badanie otoskopo-we dla wykluczenia przyczyny zlokalizowanej w uchu.

Zdarza się, że u chorego ze znacznymi zmianami zwyrodnieniowymi w części szyjnej kręgosłupa może współistnieć czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego, który należy leczyć zgodnie z wymogami.

 

Podobne prace

Do góry