Ocena brak

Ból fantomowy

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Ból fantomowy jest innym typem bólu przewodowego (neuropatycznego), powstającym po amputacji kończyny. Chory czuje odjętą część kończyny tak, jakby ona nadal istniała. Odczuwanie odjętej kończyny, tzn. odczuwanie fantomowe, wyjaśnia się mechanizmem ośrodkowej pamięci schematu ciała. Odjęcie kończyny nie zmienia układu anatomicznego w pozostałych nerwach i w komórkach mózgowych przywykłych do uzyskiwania informacji z nieistniejącej części ciała. Ośrodki mózgowe są nietknięte i nadal docierają do nich impulsy z niższych ośrodków i nerwów, np. z kikuta usuniętej kończyny. Jeżeli w układ mózg-am-putowana kończyna wejdzie bodziec bólowy, pojawia się ból fantomowy. Przykładem może być powstanie nerwiaka w kikucie poamputacyjnym. Ból fantomowy powstaje najczęściej w obszarach unerwionych przez korzenie lędźwiowe i krzyżowe. Na powstanie bólu fantomowego decydujący wpływ ma stan czynnościowy, w jakim znajdowała się kończyna przed amputacją. Jeżeli przed amputacją w kończynie odczuwane były bóle, to pozostaną one w pamięci na okres poamputa-cyjny.

Ból fantomowy może powstać w przebiegu trzech mechanizmów: obwodowego - nerwiak kikuta, rdzeniowego - zmiany w komórkach rogu tylnego, i korowego - odłożonego obrazu z okresu przed amputacją.

Leczenie bólu fantomowego polega na wpływaniu na każdy z mechanizmów biorących udział w jego powstaniu: leczeniu farmakologicznym i stosowaniu psychoterapii, akupunktury oraz ewentualnym usunięciu nerwiaka z kikuta. Zapobieganie powstaniu bólu fantomowego polega na zniesieniu bólu przed amputacją, przez blokadę odpowiedniego zwoju układu współczul-nego (zwoju gwiaździstego lub pnia współczulnego w odcinku lędźwiowym).

 

Podobne prace

Do góry