Ocena brak

BOISE CITY

Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012

Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Idaho)
eryg. 2 5 VIII 1893 jako sufr. Portland, utworzona z wikariatu
apost. Idaho.

Pracę mis. rozpoczął tu 1840-41 P.J. de Smet SJ, a 1842 dwaj
jego współbracia Nicolas Point i Charles Huet założyli pierwszą
placówkę mis.; 1868 utworzono wikariat apost. Idaho; diecezja
zajmuje 218 2 2 7 km2 i liczy 716 000 mieszk., w tym 59 1 1 7 katolików,
102 parafie, 82 księży diec. i 2 4 zak., 2 6 zakonników,
201 sióstr.

 

C. Bradley, History of the Diocese of Boise 1863-1952, Caldwell 1953; tenże, NCE II 640-641; AtHier; AnPont 1973.

Podobne prace

Do góry