Ocena brak

BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

 Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy ope­racyjnej „Wschód" w armii „Pomo­rze". Po zakończeniu walk w Polsce przez Węgry przedostał się do Fran­cj i i w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie pełnił kolejno funkcje dowódcy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, komen­danta Centralnego Obozu Wyszko­lenia 1 Korpusu Wojska Polskiego w Crawford, szefa Polskiej Misji Wojskowej w Moskwie, dowódcy 7 dywizji piechoty, szefa sztabu Anni i Polskiej w ZSRR, dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty; w czasie kampanii włoskiej był za­stępcą dowódcy 2 Korpusu, a od marca 1945 r. do kwietnia 1947 r. pełnił obowiązki dowódcy 2 Korpu­su. Zmarł w Londynie w czerwcu 1982 r. Prochy złożono na cmenta­rzu na Powązkach w Warszawie.

Podobne prace

Do góry