Ocena brak

Bohater o dwóch obliczach. Omówienie na podstawie postaci J.Soplicy

Autor /Stuart Dodano /16.04.2011

JACEK SOPLICA:

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w "Panu Tadeuszu" - Jacek Soplica -  jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych  znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości  poznajemy go jako "zawadiackiego paliwodę", którego gorąca miłość, porywczość temperamentu i doznana krzywda doprowadziła do zbrodni do zabicia stolnika rozpoczyna się w duszy Jacka przełom moralny, który wypali w nim ogniem cierpień przywary szlacheckie i osobiste i wykuje zeń rycerza walki o wolność narodu nie będzie to już ten typ polityka, który publicznie wygłasza hasła patriotyczne i postępowe, a w życiu osobistym kieruje się egoizmem klasowym jak Horeszko, ani samotny bojownik w rodzaju Konrada Wallenroda. Jacek Soplica działa wśród mas szlachty zaściankowej i chłopstwa:

• pobudza ich patriotyzm 

• organizuje powstanie  Jest to działacz polityczny zespalający w sobie patriotyzm ze szczerym demokratyzmem  znała ten typ działacza Polska od czasów Kościuszkowskich, dopiero jednak z Jackiem Soplicą wkroczył on do poezji. 

Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym ?

 I tak i nie. Najlepiej określić go jako nietypowego bohatera romantycznego.  Część życiorysu Jacka Soplicy pasuje do schematu bohatera romantycznego: 

I etap: młodość bohatera

Odbiega od typowego układu - Spolica jest zawadiaką, hula, bierze udział w sejmikach - zupełnie nie pasuje do portretu uduchowionego, samotnego, wrażliwego poety.  Lecz miłość Jacka do Ewy Horeszkówny jest nieszczęśliwa. Uczucie nie może zrealizować się w małżeństwie - zostaje zerwane ręką ojca panny.  W życiu Jacka Soplicy dokonuje się metamorfoza po zabójstwie Horeszki (nie po odmowie Horeszków ręki Ewy)  Spolica przemienia się w ks. Robaka (przeistoczenie zaznaczone zmianą imienia)  Jako ks. Robak, bohater nosi wiele cech romantycznych. 

Teraz jest :  

• samotny

• waleczny

• tajemniczy

• jest bojownikiem o sprawy kraju

• działa w ukryciu Lecz nie działa jednostkowo, nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie, przeciwnie jego działalność jest racjonalna, jest jednym z wielu emisarjuszy, przygotowuje powstanie na Litwie.  Poza tym nietypowa dla bohatera romantycznego jest:

• skromność ks. Robaka  

• nie ma tu cienia wywyższenia się ponad tłumy, przeciwnie jest głęboka pokora (imię Robak)  

• szczera pokuta

Do góry