Ocena brak

Bogowie szintoizmu

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

W Japonii, wyznawcy szintoizmu trzymają w domu święte kamidana, „półki bogów", na któ­rych znajdują się lustro, formuły okolicznościo­wych zaklęć i lista przodków. Zmarły staje się kami, „bóstwem" - przenikającym wszystko du­chowym pierwiastkiem, obiektem kultu szinto-istów. Kult przodków jest tym większy, im dalej sięga linia genealogiczna. Najwyższą czcią otacza się ród cesarski, cesarz uważany był do niedawna za bezpośredniego potomka najwyższego bóstwa japońskiej religii - bogini słońca Amateratsu. W ten sposób cesarz uznany został za aki-tsugami („bóstwo wcielone"), czyli żyjącego kami.

Podobne prace

Do góry