Ocena brak

BODZIANOWSKI, Bocian FELIKS ks.

Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012

ur. 21 V 1886 w
Zbąszyniu, zm. 24 III 1942 w Dachau, Działacz społ., kaznodzieja.

Ukończył gimnazjum klasyczne w Międzyrzeczu, seminarium
duch. w Gnieźnie i Poznaniu; święcenia kapł. przyjął 1911;
pracował jako wik. w Bninie i w katedrze pozn. (1917-22),
nast. był prob, w Owińskach, a od 1939 w Domachowie (k.
Gostynia Pozn.).

Od 1913 pisywał kazania do „Nowej Biblioteki
Kaznodziejskiej", specjalizując się (zwł. po 1930) w opracowywaniu
kazań stanowych.

Od 1934 zaś wydawał własnym nakładem
cykle kazań chrystologicznych — Jezus Chrystus.
I Odkupiciel (Pz 1934), II Nauczyciel (Pz 1934), III Jezusa
Chrystusa męka i śmierć (Pz 1935), oraz kazań stanowych dla
młodzieży męskiej i ojców rodzin — Zagadnienia najaktualniejsze
(Pz 1935);

ponadto wydał popularną pracę Ludzkość na rozdrożach
(Pz 1938), w której omówił ówczesne ustroje spot.
oraz kat. naukę społ., jako materiał do kazań i wykładów dla
stowarzyszeń katolickich.

Kazania B., pisane żywo i dobrym
stylem, przeznaczone były głównie dla inteligencji. Aresztowany
1941 przez hitlerowców, osadzony w obozie koncentr. w Dachau.

 

PHom 13(1935) 78-80, 14(1936) 84-85, 16(1938) 82.

Podobne prace

Do góry