Ocena brak

BOCK JERZY

Autor /jotek Dodano /12.02.2012

BOCK JERZY, ur. 12 IV 1621 w Komorznie pod Byczyną, zm.
10 lub 19 XI 1690 w Oleśnicy, poeta, kaznodzieja, tłumacz;
pochodził z pol. rodziny mieszcz., prawdop. o nazwisku Buk.
Studiował na Węgrzech i w Królewcu. W 1646 nauczyciel
szkoły pol. w Namysłowie, 1648 diakon w Wołczynie; od 1650
pastor pol. w Oleśnicy (powołany przez księcia Sylwiusza
Nemroda), od 1651 archidiakon. Przełożył z niem. dojrzałą
renesansową polszczyzną księgę liturgiczną M. Eccarda
(Agenda, tj. Porządek kościołów ewangelickich księstwa oleśnickiego,
Oleśnica 1668, Brzeg 1715), dodając do niej własną
wierszowaną przedmowę i 6 poet. modlitw. Napisał okolicznościowo-
dydaktyczny poemat Nauka domowa na pamiątkę
wesela... (Oleśnica 1670), rodzaj „wizerunku" życia domowego
pol. rodziny mieszcz. na ówczesnym Śląsku, jest też autorem
pol. i łac. ód i epicediów. W pisarstwie swym łączył
prostotę słownictwa z dostojeństwem stylu.

Nauka domowa i wyjątki z Agendy, wyd. i wstęp W. Ogrodziński,
Kat. 1936, Bibl. Pis. Śl. 5; wyd. B. Górska, Wr. 1980.
J. ZAREMBA Polscy pisarze na Siąsku po wojnie trzydziestoletniej,
Wr. 1969; tenże Polska literatura na Śląsku, cz. 1, Kat. 1971; B.
GÓRSKA, A. SKURA Książka polska wydana na Śląsku w XV-XVIII
wieku, Wr. 1975.
Jan Zaremba

Podobne prace

Do góry