Ocena brak

BOCK FEDOR von (1880-1945) - feldmarszałek

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Potomek starej pruskiej rodziny wojskowej, odznaczył się odwagą w czasie I wojny światowej; odzna­czony orderem Pour le Merite. W okresie międzywojennym u boku Hansa von Seeckta pomagał tworzyć niemieckie siły zbrojne. W 1935 r. był (obok Wilhelma von *Leeba i Gerda von *Rundstedta) jednym trzech dowódców Grup Armii. W 1939 r., w czasie nie­mieckiej agresji na Polskę, dowodził Grupą Armii „Północ" (Heeresgrup-pe „Nord") w sile 630 tys. żołnierzy. Podczas wojny na zachodzie Euro­py dowodził Grupą Armii „B".

W uznaniu zasług położonych w czasie walk w Polsce i we Fran­cji, w lipcu 1940 r. otrzymał stopień feldmarszałka. Jego szczęśliwa gwiazda wojenna zgasła w czasie inwazji na Związek Radziecki. W czerwcu 1941 r. dowodził Grupą Armii „Środek" („Mitte") atakującą z centrum Polski na kierunku mo­skiewskim. W grudniu 1941 r., po załamaniu się uderzenia na Mo­skwę, został zwolniony ze stanowi­ska, ale już 17 stycznia 1942 r. objął dowództwo Grupy Armii „Połu­dnie" („Siid"). Utracił je w lipcu 1942 r. i nie powrócił już do czynnej służby. Zginął w maju 1945 r., gdy jego samochód został ostrzelany przez brytyjski samolot.

Podobne prace

Do góry