Ocena brak

BOCHEŃSKI TADEUSZ

Autor /jotek Dodano /12.02.2012

BOCHEŃSKI TADEUSZ, ur. 17 IV 1895 w Chrzanowie, zm.
16 XII 1962 w Zakopanem, poeta i tłumacz. Z wykształcenia
filolog klas. i mUzyk, pracował jako nauczyciel: 1918-31
w Lublinie, nast. w Krakowie; 1937 osiadł w Zakopanem,
gdzie obok pracy lit. prowadził szeroko zakrojoną akcję odczytową.
Uprawiał lirykę refleksyjną i krajobrazową nawiązującą
do wzorów młodopol. (cykl Poezji w 5 seriach 1919—22, zbiory
Kościół 1924, Moja kantyczka 1926); ogłosił szkice estet.
Spontanizm (1923) i Poetycka ekspresja uczuć (1928). Jako
felietonista, tłumacz, recenzent teatr, i muz. współpracował m.
in. z pismami —» „Kamena" i —> „Okolica Poetów", która
w specjalnych zeszytach wydała antologie poezji rzym. (1937)
i gr. (1938) w jego przekładzie; tłumaczył również Hezjoda
(Tarcza Heraklesa 1924) i in. poetów klas. (zbiór Gościńce
1925); pośm. wyd. poezji i przekładów w zbiorze Smutek
triumfalnymi).

Podobne prace

Do góry