Ocena brak

Błyskotka jasna

Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012

 

Wygląd: Plecha sko-rupiasta żółtawobiała do żółtopomarańczo-wej, tworząca rozetki 0,5-2 (3) cm średnicy, pojedyncze lub łączące się ze sobą.

Odcinki brzeżne prawie listkowato wykształcone, głęboko łat-kowato podzielone, płaskie; plecha w środkowej części zwarta, nie łuskowata; dolna strona biaława lub brązowa, bez chwytników; górna strona okorowana; glony jasnozielone 8-10 jw średnicy typu Protococcus;

apotecja częste na powierzchni, ściśle przylegające lub siedzące, zwykle skupione w środku plechy, 1-2 mm średnicy, lekanorowe; tarczka pomarańczowo-brązowa lub rdzawobrązowa, płaska lub nieco wypukła, naga; brzeżek własny o barwie tarczki, brzezek plechowy żółtawy, epitecjum (warstewka pokrywająca hymenium) zfotożół-te, ziarniste (rys. plechy z apotecjami, skala 2 mm); zarodniki 7 16x4-6 fi.

Podobne gatunki: F. bracteata (B. brodawkowata*) ma plechę łuskowatą, odcinki na obwodzie niewyraźnie zróżnicowane; w obszarze śródziemnomorskim występuje F. fulgida z plechą intensywnie pomarańczową, w środkowej części pociętą łatkowato z większymi zarodnikami (12-20x5-6 fi).

Siedlisko: Wśród mchów, na podłożu wapnistym w suchych murawach, regionalnie ustępuje z powodu zraszania upraw.

Rośnie często w zbiorowisku, które dzięki różnym barwom komponentów zyskało miano „pstre zbiorowisko naziemnych porostów" (np. Toninia cae-ruleonigricans - niebieskoszara, Psota decipiens czerwonawa, Diploschistes muscorum - szary,Endocarpon pusillum - brązowy, Squamarina lentigera i S. cartilaginea - zielonawobiałe, Cladonia symphycarpea - szarozielonawa).

Występowanie: W zbiorowiskach stepowych, na południowych stokach w ciepłych obszarach Europy Środkowej. Bardzo rzadki na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim,

Podobne prace

Do góry