Ocena brak

Błona śluzowa podniebienia miękkiego

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Powierzchnia tylna i powierzchnia przednia podniebienia miękkiego pokryte są błoną śluzową. Oba listki błony śluzowej, stykające się z sobą wzdłuż wolnego brzegu i mające wyraźną granicę, zachowują charakter błony śluzowej, z której pochodzą. Błona śluzowa powierzchni przedniej, będąca przedłużeniem śluzówki ustnej, ma tak jak ona zabarwienie różowawe, jest ubogo wyposażona w brodawki blaszki właściwej, gruba i pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Śluzówka powierzchni tylnej, pochodząca z błony śluzowej jamy nosowej, jest czerwona, wyposażona w liczne brodawki, cienka i wysłana wielo rzędowym nabłonkiem migawkowym. Nabłonek ten tylko u noworodka pokrywa całą tę powierzchnię; u dorosłego w części tylnej przechodzi nań częściowo nabłonek wielowarstwowy płaski.

Z dolnego brzegu podniebienia miękkiego po obu stronach języczka błona śluzowa wytwarza po dwa łukowate, ku górze i ku bokom wypukłe fałdy, które kierują się rozbieżnie ku dołowi i zawierają pasma włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych. Fałd przedni, tzw. łuk językowo-podniebienny (arcus glossopalatinus) dochodzi do brzegu bocznego języka ku tyłowi od okolicy brodawek liściastych; fałd tylny, tzw. łuk gardłowo-podniebienny (arcus pharyngopalatinus) dochodzi do ściany bocznej gardła, na wysokości jej części dolnej (krtaniowej). Łuk tylny zachodzi bardziej przyśrodkowo od łuku przedniego. Między obu łukami z prawej i z łewej strony znajduje się wgłębienie, w dolnej części którego spoczywają migdałki podniebienne; nad migdałkiem w górnej części leży szczelinowaty dół nadmigdałkowy (fossa supratonsillaris).

Tkanka podśluzową, na której spoczywa właściwa błona śluzowa, jest bardziej zbita po stronie ustnej, luźniejsza zaś po stronie nosowej; szczególnie luźna jest ona w obrębie języczka, co ułatwia powstawanie obrzęków.

Gruczoły podniebienia miękkiego są równie liczne jak na podniebieniu twardym, szczególnie po stronie przedniej, gdzie tworzą jednolitą warstwę gruczołową, dochodzącą do 5 mm grubości. Są to tak samo jak na podniebieniu twardym gruczoły czysto śluzowe; wydzielina ich wygładza drogę ślizgową podniebienia i cieśń gardła, dzięki czemu zmniejsza się tarcie kęsów podczas łykania.

Podobne prace

Do góry