Ocena brak

Błona śluzowa macicy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Macica nic ma tkanki podśluzowcj i błona mięśniowa łączy się bezpośrednio z błoną śluzową. Błona ma odmienną budowę w trzonie i cieśni czyli w części »czynnej« macicy, inną zaś w szyjce, części »biernej«. W trzonie i cieśni błona śluzowa jest miękka i gładka, w szyjce jest bardziej twarda i pofałdowana.

W trzonie i cieśni macicy dziewiczej, przed osiągnięciem dojrzałości płciowej błona śluzowa ma grubość 0,3—0.5 mm. W jej swoistej, luźnej tkance łącznej blaszki właściwej (lamina propria) bogatej we wrzecionowate fibroblasty znajdują się proste cewkowe gruczoły maciczne (glandulae uteńnae). Są one wysłane, podobnie jak pozostała powierzchnia błony śluzowej, jednowarstwowym nabłonkiem wałeczkowa tym. sięgając w głąb aż do linii błony mięśniowej. Nabłonek zawiera komórki migawkowe występujące zmiennie pod względem liczby i miejsca, tak że miejsca wyposażone w migawki i pozbawione migawek występują na przemian. Ruch migawek skierowany jest w kierunku pochwy.

W tak zbudowanej błonie śluzowej funkcjonalnie wyróżniamy dwie warstwy: cieńszą warstwę podstawową leżącą od strony błony mięśniowej i grubszą warstwę czynnościową — od strony światła macicy, łylko ta ostatnia podlega zmianom w czasie cyklu miesięcznego.

Błonę śluzową odżywiają 2 rodzaje tętniczek przenikających do niej z błony mięśnio-wej: jedne biegną spiralnie przez całą prawie grubość błony, blisko jej wewnętrznej powierzchni przechodzą we włośniczki i następnie w szerokie poza włosowa te naczynia żyhie odprowadzające krew do żył mięśniówki. Drugie, krótsze rozgałęziają się na podobieństwo kandelabrów w warstwie podstawowej błony śluzowej. Tylko pierwsze 7. nich ulegają uszkodzeniu w czasie menstruacji i porodu.

W szyjce macicypodobnie jak w trzonie blaszka właściwa (lamina propria) zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej, wśród której leżą cewkowe gruczoły śluzowe zwane gruczołami szyjki (glandulae ceroicales). Są one zbudowane odmiennie niż gruczoły maciczne i w przeciwieństwie do nich nie są proste, lecz rozgałęzione. Na-bł onek szyjki podobnie jak w trzonie jest to wysoki nabłonek jednowarstwowy wałeczko-waty częściowo migawkowy. Sięga on ku dołowi do ujścia macicy, gdzie przechodzi w wielowarstwowy nabłonek płaski części pochwowej szyjki. Granica .między nabłonkiem migawkowym a płaskim jest ostra, nie przebiega jednak prostolinijnie, lecz często zygzakowato. Czasem nabłonek migawkowy może występować na zewnątrz od ujścia macicy pokrywając część pochwową szyjki . Podobnie jak gruczoły szyjki również wałeczkowate komórki nabłonka wydzielają śluz. Śluz ten wytwarza galaretowatą masę, która, jako czop śluzowy szyjki, wypełnia kanał szyjki. Stanowi on wał ochronny przeciw zarazkom, które mogłyby wnikać przez pochwę.

W kanale szyjki błona śluzowa tworzy dwa układy fałdów, z których jeden leży na ścianie przedniej, drugi na tylnej. Każdy układ składa się z jednego osiowo położonego fałdu podłużnego i z obustronnie, jak pióra dochodzących licznych fałdzików bocznych: układy te mają nazwę fałdów pierzastych (plicat palmatae). Ponieważ faldziki ściany przedniej wnikają między rowki ściany tylnej i odwrotnie, oba te układy fałdów uszczelniają kanał szyjki i są ochroną przed wnikaniem śluzu pochwy czy zarazków.

O ile zmiany w błonie śluzowej szyjki w czasie cyklu menstruacyjnego są nieznaczne, gdyż ograniczają się tylko do zwiększenia wydzielania śluzu w okresie owulacji, o tyle one bardzo duże w błonie śluzowej trzonu i cieśni. Zmiany te zachodzą zarówno w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego, jak i podczas ciąży. Pierwsze są związane z okresowym wydzielaniem dokrewnym jajnika (w cyklu jajnikowym), drugie z dokrewnym wydzielaniem i jajnika, i łożyska oraz z bezpośrednim wpływem kosmówki płodu.

Podobne prace

Do góry