Ocena brak

Błona kurczliwa i moszna

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Błona kurczliwa (tunica darto.s; darto = obdarty ze skóry) łączy się z mięśniówką tkanki podskórnej prącia, krocza oraz okolicy pachwinowej wytwarzając tzw. mię-ś n i ó w k ę płciową (muscularis genilalis). W przegrodzie moszny występują tylko nieliczne i ubogie pasma tej mięśniówki; na ogół obejmuje ona mosznę jak zamknięty płaszcz. Jeżeli mięśniówka jest rozluźniona, wówczas skóra może się silnie rozciągać. Występuje to zwłaszcza podczas wznoszenia się prącia, kiedy worek mosznowy unosi się i wydaje się mniejszy, ponieważ jego skóra została zużyta do pokrycia wydłużonego i pogrubionego prącia. Pod wpływem zimna mięśniówka kurczy się, worek wydaje się mniejszy, ściślej obejmuje jądra, wytwarzają się drobniejsze i większe zmarszczki. Jeżeli zstępowanie jądra obustronnie nie zostało dokonane, to moszna jest mała; w jednostronnym zahamowaniu zstępowania kształt asymetryczny zaznacza się szczególnie silnie.

Skóra moszny jest cienka, słabo owłosiona i ciemniej zabarwiona niż pozostała skóra; zawiera ona liczne i duże gruczoły łojowe i potowe. Torebki włosowe w postaci drobnych wyniosłości są widoczne lub wyczuwalne. Również powierzchowne naczynia krwionośne przeważnie przeświecają przez cienką skórę. Skóra moszny nie zawiera tkanki tłuszczowej, natomiast jest bogata we włókna sprężyste.

U noworodka moszna jest już stosunkowo duża, chociaż jądra nie uwypuklają jeszcze worka mosznowego. W rozwoju dziecięcym moszna staje się stopniowo coraz bardziej napięta. W starości wydłuża się a wskutek rozpoczynającego się zaniku mięśniówki staje się bardziej luźna.

Podobne prace

Do góry