Ocena brak

Blokada splotu ramiennego

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Blokada ta przeważnie ma na celu znieczulenie kończyny górnej. Chory leży na wznak, wałek z piaskiem umieszczony między łopatkami pozwala na odchylenie barków ku tyłowi. Głowę chorego zwraca się ku stronie przeciwnej i odchyla ku górze. Miejsce wprowadzenia igły (długość 8 cm) znajduje się 0    szerokość palca powyżej połowy długości obojczyka, zaś kierunek wkłucia wskazuje ku tyłowi, dośrodkowo i dogłowowo. Podczas powolnego wprowadzania igły w podanym kierunku powinny się pojawić objawy mrowienia i drętwienia w palcach kończyny, lub też koniec igły powinien się oprzeć na I żebrze. Wprowadzenie igły zbyt głęboko grozi nakłuciem opłucnej. Po połączeniu igły ze strzykawką i sprawdzeniu, czy nie nakłuto żadnego naczynia krwionośnego, należy wstrzyknąć 10 ml roztworu znieczulającego, pozostałe 10-20 ml zdeponować tuż przyśrodkowo 1    bocznie od pierwszego wkłucia. Znieczulenie pojawia się po 15-30 min.

 

Podobne prace

Do góry