Ocena brak

Blokada lędźwiowych zwojów współczulnych

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

 Chory leży na boku lub na brzuchu; położenie pod brzuch twardej poduszki zmniejsza lor-dozę lędźwiową i ułatwia wykonanie zabiegu. Należy oznaczyć wyrostek kolczysty kręgu LIV (który znajduje się na poziomie grzebieni biodrowych), a następnie oznaczyć dwa powyżej leżące wyrostki kolczyste Ln, i L„. Miejsca wkłucia leżą na poziomie tych wyrostków w odległości 5 cm bocznie (ryc. 9.15). Igła powinna wnikać prostopadle, dochodząc aż do wyrostka poprzecznego, który leży 4-5 cm pod skórą. Zapamiętując położenie wyrostka poprzecznego, należy igłę nieco cofnąć, po czym skierować ją w głąb, dośrodko-wo i nieco dogłowowo. Igła omija wtedy wyrostek poprzeczny i po dalszych 4-5 cm natrafia na przednio-zewnętrzną powierzchnię trzonu. Po cofnięciu końca igły około 0,5 cm i sprawdzeniu, czy nie tkwi ona w naczyniu krwionośnym, wstrzykuje się około 10 ml 1% roztworu lidokainy. Podobne wstrzyknięcia należy wykonać następnie na poziomie L^, i L^.

Dowodem skuteczności blokady lędźwiowych zwojów współczulnych jest uczucie ucieplenia całej kończyny dolnej; czasem dostrzega się jej zaczerwienienie, często zmniejszenie lub ustąpienie bólów.

 

Podobne prace

Do góry