Ocena brak

Blok zatokowo-przedsionkowy

Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013

Niemiarowość ta objawia się długimi przerwami w czynności serca wskutek wypadania skurczów. Za mechanizm wypadnięcia skurczu przyjmuje się blok włókien przedsionkowych otaczających węzeł zatokowo--przedsionkowy, wskutek czego pobudzenie powstające w tym węźle nie może się rozprzestrzenić i pobudzić przedsionków. Badaniem klinicznym nie można różnicować pomiędzy zahamowaniem zatokowym, w którym bodźcotwórczość ustaje, a blokiem zato-kowo-przedsionkowym, kiedy to bodziec powstaje, lecz jest jakby uwięziony.

Objawy kliniczne. Objawy oraz ich natężenie zależne są od długości przerw między skurczami serca. W dłuższych przerwach mogą wystąpić zawroty głowy, zamroczenie

i utrata przytomności. Blok zątokowo-przed-sionkowy jest niemiarowością pojawiającą się rzadko i w przeważającej liczbie przypadków przerwy w czynności serca są krótkie.

W różnicowaniu uwzględnić należy rytm zatokowy zwolniony oraz blok przedsionko-wo-komorowy, w przypadku bloku A-V pojawia się na żyłach szyjnych tętno przedsionkowe, któremu nie odpowiada tętno na koniuszku serca.

Leczenie. Jeśli to możliwe, należy usunąć przyczynę. Przy zatruciach lekami trzeba przerwać ich podawanie. Przy hiperkaliemii wstrzykuje się glukozę. W razie dolegliwości z powodu zaburzenia rytmu można podawać  atropinę lub co 4 h 0,25 mg preparatu Bel-lapan doustnie.

W razie pojawienia się zespołu Morgagni--Adamsa-Stokesa doraźnym leczeniem zapobiegawczym jest podawanie podjęzykowo li-ngwetki izoprenaliny po 10 mg (Aludrin, Isu-prel)

 

Podobne prace

Do góry