Ocena brak

Błogosławiony Wincenty Kadłubek

Autor /sting Dodano /09.01.2013

Bł. Wincenty Kadłubek, biskup, zakonnik (1160 - 1223). Urodził się w Karwowie pod Opatowem. Pochodziłz rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako kapłan diecezjikrakowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie sandomierskiej. W roku 1203 został biskupemw Krakowie. Brał udział w obradach Soboru Lateraneńskiego IV. Po kilkunastu latach rządów zrzekł siębiskupstwa i przywdział habit cystersów w Jędrzejowie. Tam zmarł. Jako pierwszy Polak opisał dziejenarodu w “Kronice polskiej”. Beatyfikował go Klemens XIII w 1764 roku. Jest patronem archidiecezjiwarmińskiej oraz diecezji kieleckiej, sandomierskiej.W ikonografii bł. Wincenty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są pastorał oraz infułau stóp.

Podobne prace

Do góry