Ocena brak

Błogosławiony Honorat Koźmiński

Autor /sting Dodano /09.01.2013

Bł. Honorat Koźmiński, zakonnik, kapłan. Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inteligenckiej w1829 r. w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na wydziale budownictwa przy SzkoleSztuk Pięknych w Warszawie. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod zarzutemprzynależności do spisku politycznego został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej.W więzieniu zachorował na tyfus. Po jedenastu miesiącach więzienia został zwolniony Przeżyciawięzienne radykalnie zmieniły jego stosunek do Boga. Po ukończeniu studiów wstąpił do klasztoru kapucynów(1848), przyjmując imię zakonne Honorat. Wyświęcony na kapłana w 1852 r. Był wybitnym kaznodziejąoraz znanym spowiednikiem. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wieluludzi dla Chrystusa. O. Honorat założył szereg zgromadzeń zakonnych - do dziś istnieją trzy zgromadzeniahabitowe: felicjanki - powołane razem z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską (zob. 10 października),serafitki, kapucynki, i czternaście bezhabitowych, tzn. utajonych przed carskim zaborcą, który po kasacieklasztorów nie dopuszczał do ich odrodzenia się czy powstawania nowych. Zgromadzenia o. Honoratapodejmowały prace charytatywne i apostolskie m. in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach,wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych. Po powstaniu styczniowymskasowano klasztor, w którym przebywał. Zakonników, wśród nich i o. Honorata, wywiezionodo Zakroczymia. Ostatecznie osiadł on w Nowym Mieście nad Pilicą. Wyczerpany pracą apostolską,zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. Beatyfikował go Jan Paweł II (1988).W ikonografii bł. Honorat przedstawiany jest w habicie kapucynów.

Podobne prace

Do góry