Ocena brak

BŁOGOSŁAWIEŃSTW GÓRA

Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012

Miejsce w pobliżu Kafarnaum
(Mt 8,5; Łk 7,1), gdzie Jezus miał podać 8 błogosławieństw
(błogosławieństwa ewangeliczne) i wygłosić -» Kazanie
na górze (Mt 5-7).

Wg tradycji sięgającej IV w. G.B. nazywane jest wzgórze
Dżebel Szech Ali (wys. 150 m) nad jeziorem Genezaret, w pobliżu
miejscowości Tabgha (13 km od Tyberiady, 3 km od Kafarnaum);
franciszkańska ekspedycja archeol. kierowana przez
B. Bagattiego odkryła tu 1935 kaplicę (o wymiarach 7x4,5m)
z IV-VI w.;

na zboczu wzgórza znajduje się obecnie bazylika
Błogosławieństw oraz hospicjum misjonarzy włoskich. Ponieważ
ewangeliści bliżej nie określają G.B., sądzono również, że była
nią Góra Oliwna, Tabor lub Dżebel Kurun Hattin (15 km na
pd.-zach. od Kafarnaum);

wielu zwolenników ma opinia, że
Mateuszowa „góra" (5,1) oznacza w ogóle górzystą okolicę Kafarnaum,
a nie określoną górę; Mateusz, mówiąc o górze (w
przeciwieństwie do Łk 6,17), jako miejscu wygłoszenia kazania
i błogosławieństw, miałby w ten sposób podkreślić rolę Jezusa
jako nowego Mojżesza ogłaszającego na nowym Synaju swoje
prawa (W. Foerster, TWNT V 484-485).

 

L. Heidet, DBS I 940-950; B. Bagatti, La cappella sul Monte delle Beatitudini, R 1937; Ricciotti JCh 338; Kopp 259-269.

Podobne prace

Do góry