Ocena brak

BLERICQ EDWARD van ks.

Autor /Karp Dodano /08.06.2012

ur. 21 V I I 1895 w Koronowie
(Pomorze), zm. 4 II 1946 w Gnieźnie, Prawnik kanonista.

Studia teol. rozpoczął 1919 w seminarium duch. w Pelplinie,
od 1920 kontynuował w Poznaniu, a 1922 na uniw. w Strasburgu;
1924 uzyskał doktorat z prawa kan. i przyjął święcenia
kapł., po czym odbył roczne studium przy Rocie Rzym. i przy
Kongr. Soboru; 1925-26 studiował historię polskiego prawa
kośc. pod kierunkiem W. -> Abrahama we Lwowie.

Od 1928
był w Gnieźnie kanclerzem kurii, a od 1933 również oficjałem
Trybunału Metropolitalnego; mianowany 1939 wik. generalnym
archidiecezji gnieźn. przez kard. A. Hlonda, był jej rządcą
dla Polaków w czasie okupacji niem., rezydując początkowo w Gnieźnie, a po wysiedleniu w lipcu 1941 przez gestapo
w Inowrocławiu (nie uznawany przez Niemców);

kilkakrotnie
(2 IX 1940, 4 X 1940, a 26 IX 1941 wspólnie z bpem W. Dymkiem
z Poznania) udało się mu poinformować Stolicę Apost.
o tragicznym położeniu Kościoła w tzw. Kraju Warty; po wyzwoleniu
powrócił do Gniezna i organizował duszpasterstwo.

B. wydał zbiór odpowiedzi Stolicy Apost. dotyczących zagadnień
kan. pt. 1917-1927, responsiones, resolutiones et decisiones
Apostolicae Sedis, Pz 1928 (dodatek do MKAGP).

 

Le Saint-Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Balles, CV 1967, I-II (passim); K. Śmigiel, Walka władz hitlerowskich z katolickim kultem religijnym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1939-1945, w: Studia historyczne, Lb 1968, II 251-387; J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945, Pz 1970 (passim); J. Glemp, Ks. Edward van B., PK. 15 (1972) z. 3-4, 293-295.

Podobne prace

Do góry