Ocena brak

BŁĘKITNA ARMIA MARYI, Ejército Azul de Nuestra Señora, The Blue Army

Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012

Współczesny ogólnoświat. ruch maryjny
(-> krucjata maryjna), zapoczątkowany 1947 w Stanach Zjedn. w celu modlitwy o pokój i popierania dzieła ewangelizacji
narodów, w myśl objawień maryjnych w -> Fatimie.

B.A.M. zainicjował 1947 ks. Harold Colgan przy kościele
NMP w Plainfield (New Jersey), skąd rozszerzyła się stopniowo
na inne stany, Europę i Japonię, obejmując 1957 zakresem oddziaływania
ok. 50 krajów, z ok. 15 min zwolenników.

Centrala
ruchu pierwotnie znajdowała się w Waszyngtonie; 1953 przeniesiono
ją do Fatimy i podporządkowano ord. diecezji Leiria;
1956 ukonstytuował się komitet centr., któremu podlegają ośrodki
nar., diec. i par.; w Paryżu istnieje centrum dla Europy
Wschodniej.

B.A.M. szerzy kult Niepokalanego Serca NMP,
a zwolennicy przez wzorowe życie chrzęść, pokutę, modlitwę
(zwł. różańcową) i apostolstwo pragną realizować polecenia zawarte
w objawieniach fatimskich; wydaje biuletyny informacyjne
w różnych językach — „La voz de Fatima" (Fatima), „L'appel
de Notre-Dame" (Paryż), „L'armata azzura" (Padwa), „El Limado
de Fatima" (Gwatemala), „The Blue Army Magazine" (Waszyngton).

 

A. Rivera, El Ejército Azul de Nuestra Señora, EphMar 7 (1957) 368;
W.F. Keegan, Marian Associations, w: Mariology, Miw 1961, III 239-240; A.J. Fuhs, LM I 825; A.H. Palacios, Peregrinando hacia Dios. Vivencia del mensaje de Fatima, Ma 1971, 185-208.

Podobne prace

Do góry