Ocena brak

Błękit

Autor /Elig Dodano /29.05.2013

Barwa niebieska jest kolorem firmamentu, dlatego też symbolem nieba i wszystkiego, co ma z nim jakiś związek. Dla Hindusów błękit, jako barwa chmur deszczowych, jest symbolem Kriszny. Na Wschodzie dość powszechne jeszcze dzisiaj jest przeświadczenie, że kolor niebieski chroni przed złym spojrzeniem, natomiast w starożytności za kolor chroniący przed złem uchodziła czerwień.

Gdy Jahwe zawarł przymierze ze swoim ludem, wstąpił Mojżesz z Aaronem i kilkoma ze starszyzny na górę Synaj. „Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo” (Wj 24,10). Według antycznych poglądów kosmologicznych, sklepienie niebieskie było nieruchome, mocno osadzone w swych fundamentach. „Verbo Domini coeli firmati sunt” — mówi Psalm 32,6 (Wig). Dlatego błękit jest także symbolem trwania, stałości i wierności.

Używany w kulcie żydowskim szafir (hiacynt, vay.irf)oę), niebieska odmiana purpury, miał przypominać Izraelitom o Bogu nieba, a niebieska szata wierzchnia najwyższego kapłana była symbolem jego bezpośredniego obcowania z Najwyższym.

Błękit hiacyntowy miał w starożytności wartość niemal taką samą, jaką miała ciemnoczerwona czy fioletowa purpura. Wulgata wymienia ją jako barwę królewską zarówno w Księdze Syracha (40,4), jak i w Księdze Ezechiela (23,6) i Księdze Estery (1,6), gdy mówi o zasłonach w przebogatym pałacu Aswerusa (Kserksesa).

Błękit z jednej strony podziela symboliczne znaczenie z purpurą, a z drugiej zaś z bielą, jeśli są one znakiem właśnie nieskazitelności, niezawisłości i czystości, a więc przymiotów, które są właściwe wszystkiemu, co związane z niebem. Dlatego kolor niebieski został kolorem Matki Bożej, a niebiesko-biały znakiem szczególnego poświęcenia się Niepokalanej Dziewicy. Od XV w. Matkę Bożą przedstawia się często, ale nie wyłączn w jasnoniebieskim albo niebieskim płaszczu, natomiast styl starszy, biza tyński, ciemnoczerwoną albo ciemnoniebieską purpurą podkreślał króle' ską godność Bogurodzicy.

Podobne prace

Do góry