Ocena brak

Błędy Berengariusza

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Leon IX zajmował się na kilku synodach błędną nauką Berengariusza (ok. 1000-1088), nauczyciela irektora szkoły świętego Marcina w Tours, archidiakona w Angers. Teolog ten, którego nauka znana jest zzachowanych 23 listów i traktatu De sacra coena, powoływał się na świętego Augustyna w uzasadnianiuswego poglądu, że sakrament jako znak święty jest widzialną formą niewidzialnej łaski Bożej (BoskiejTajemnicy).

W oparciu zaś o tezy Eriugeny i Ratramna z Korbei zaprzeczał, że w Eucharystii dokonujesię przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Według niego, takie przemienienie jest niemożliwe,bo Chrystus już istnieje i nie może przyjmować nowej materii. Uwielbione Ciało Chrystusa znajdujesię w niebie, nie może więc przebywać na ziemi, zwłaszcza w wielu miejscach, a nadto, przypadłościchleba i wina nie dadzą się oddzielić ud ich substancji. Berengariusz głosił więc, że Eucharystia nie zawiera Ciała i Krwi Chrystusa w sposób realny, ale jest tylko symbolem i rękojmią duchowego zjednoczeniawierzących ludzi z Chrystusem uwielbionym w niebie.

Przeciw nauce Berengariusza wystąpili inni teologowie, zwłaszcza Lanfrank z Pawii i Piotr Damiani.Potępiono ją na synodach, w Rzymie i Vercelli (1050), w Paryżu (1051). Spór toczył się jednak nadal,jeszcze po pontyfikacie Leona IX, choć Berengariusz na synodzie w Tours (1054) odwoływał swe błędy izłożył wyznanie wiary. Czynił to jeszcze kilka razy, ale zdaje się, że do końca życia nie zmienił przekonań.

Podobne prace

Do góry