Ocena brak

BŁĘDNE SUMIENIE

Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012

 

BŁĘDNE SUMIENIE nłc. conscientia erronea; fr. conscience morale erronee

 

et. —> Sumienie, które wydaje -> oce­nę (lAa) moralną konkretnego czynu na podstawie jakiejś zasady ogólnej rozumia­nej niezgodnie z obiektywnym porząd­kiem moralnym lub też na podstawie niewłaściwego odniesienia owego czynu do określonej zasady moralnej. W wyniku tego czyny, które w świetle obiektywnie słu­sznej zasady moralnej są złe, ocenia się — na skutek błędnego przeświadczenia o ich dopuszczalności — jako moralnie dobre, i odwrotnie, czyny obiektywnie dobre osą­dza się — na skutek błędnych opinii mo­ralnych ^—^ jako złe. Błędne sumienie może być zawinione albo niezawinione w za­leżności od tego, czy podmiot moralny starał się upewnić co do słuszności danej zasady.

Podobne prace

Do góry