Ocena brak

Blaszka sitowa

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Blaszka sitowa leży poziomo, wypełnia ona całkowicie wrcięcie sitowe kości czołowej  wytwarzając wzdłuż przedniego brzegu i wzdłuż obu brzegów bocznych wcięcia część szwu czołowo-sitowego (sutura frontoethmoidalis). Blaszka sitowa na swej powierzchni górnej, skierowanej do dołu przedniego czaszki, w płaszczyźnie pośrodkowej ma wyrostek, który do przodu wyraźnie się unosi, tworząc tzw. grzebień koguci (crista galli). Grzebień ten stopniowo opada ku tyłowi i zbudowany jest albo całkowicie z istoty zbitej, albo też może zawierać pneumatyczne jamki kostne. Długi i cienki tylny brzeg grzebienia koguciego służy do przyczepu sierpa mózgu opony twardej. Brzeg przedni, krótki i gruby, łączy się z częścią nosową kości czołowej przeważnie za pośrednictwem dwóch małych, bocznie skierowanych skrzydeł grzebienia koguciego (alae cristae galli1) i uzupełnia wejście do otworu ślepego kości czołowej w tych przypadkach, gdy nie jest ono całkowicie wytworzone przez kość czołową. Po obu stronach grzebienia koguciego na blaszce sitowej leży opuszka węchowa. Blaszka sitowa jest przebita przez liczne otworki różnej wielkości, w liczbie 30—40. zwykle ułożone w dwa szeregi, przyśrodkowy i boczny z każdej strony. Otworki te prowadzą do małych rowków położonych na blaszce pionowej i na powierzchni przyśrodkowej błędnika (na ścianie bocznej jamy nosowej) i służą do przejścia nerwów węchowych, przez otworki szeregu przyśrodkowego biegną nerwy do okolicy węchowej przegrody nosa; przez otworki szeregu bocznego — do okolicy węchowej ściany bocznej jamy nosowej. W części przedniej blaszki sitowej znajduje się obustronnie większy otworek dla przejścia nerwu i naczyń sitowych przednich. Powierzchnia dolna blaszki sitowej tworzy część ściany górnej jamy nosowej.

Podobne prace

Do góry