Ocena brak

BLASKOWITZ JOHANNES (1883-1948) - generał

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Niemiecki oficer, rozpoczął służbę w armii w 1900 r. We wrześniu 1939 r. dowodził 8 armią walczącą w Polsce. 20 października 1939 r. w stopniu generała-pułkownika ob­jął stanowisko dowódcy niemiec­kich wojsk okupacyjnych w Polsce. Bardzo szybko wszedł w konflikt z gubernatorem Generalnej Guberni Hansem Frankiem, gdyż nie mógł zaakceptować zbrodni popełnianych na okupowanych terenach. Bezsku­tecznie interweniował u Hitlera, co zakończyło się odwołaniem go ze stanowiska. W czasie kampanii francuskiej w maju 1940 r. dowodził 9 armią. Od października 1940 r. dowodził 1 armią stacjonującą we Francji. W maju 1944 r. objął dowództwo Grupy Armii „G" walczącej od sierpnia tego roku z wojskami alianckimi, które wylądowały na po­łudniu Francji. W styczniu 1945 r. przejął dowodzenie Grupą Armii „H" w Holandii. Po wojnie został uznany przez Trybunał Norymberski w procesie nr 12, tzw. generalskim, zbrodniarzem wojennym; w 1948 r. popełnił samobójstwo.

Podobne prace

Do góry