Ocena brak

Blaski I Cienie Polskiej Polityki Zagranicznej

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Polska polityka zagraniczna po 1989 roku należy do dużych osiągnięć naszego kraju.Cechowała ją stabilność w długim przedziale czasu.Nie ulegała zmianom wraz z częstymi zmianami rządów i premierów.Osiągnięta została obecność Polski w głównych procesach integracyjnych.Mamy dziś dobre stosunki z wszystkimi państwami europejskimi.Wyrazem tego jest zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli polskich niemal ze wszystkimi europejskimi i szeregiem państw pozaeuropejskich.

Polska stała się członkiem Rady Europy, państwem stowarzyszonym z EWG, od 1999 r. Została członkiem NATO,współpracuje z „Partnerstwem dla Pokoju”.Polska jest członkiem trójkąta weimarskiego.Nasz kraj uzyskał bardzo korzystne porozumienie o zmniejszeniu ciężaru zadłużenia.Posiada traktaty o współpracy z wszystkimi sąsiadami.Polska jest cenionym i poważnym partnerem w stosunkach międzynarodowych.Oczywiście są też słabe strony polityki zagranicznej.Polska jest postrzegana jako kraj niezbyt stabilny politycznie.Gospodarka Polski jest w fazie dużych zmian, ale i trudnej sytuacji ekonomicznej(zadłużenie,wysokie bezrobocie,inflacja,deficyt budżetowy itp.).Występuje też okresowo brak koordynacji polityki zagranicznej na szczeblach najwyższych.Istnieją opóżnienia w rozwijaniu stosunków ze wschodem,szczególnie z Federacją Rosyjską.

Głównym problemem w stosunkach polsko-rosyjskich była dążność Polski do członkostwa w NATO.W tej dziedzinie, podobnie jak i w niektórych innych,interes Rosji i Polski jest rozbieżny.Rosja hamowała dążenia Polski,radziła nie spieszyć się do NATO,by nie naruszać sytuacji militarno-politycznej,jaka istnieje obecnie i by nie dokonać nowego podziału Europy z linią rozgraniczenia na Bugu

Podobne prace

Do góry